LL-Tuners

LL-Tuner

nederlandsevlagklein

Ongeveer in 1990 begon PA0LL te experimenteren met symmetrische tuners. Was er eerst nog sprake van het maken van tuners voor eigen gebruik, al gauw kwam er vraag naar de tuner van amateurs die het ontwerp gezien hadden op foto's of in gepubliceerde artikelen. Inmiddels staan de tuners tot volle tevredenheid bij gebruikers over de gehele wereld.
 
De tuner bestaat uit twee rolspoelen in serie met de voedingslijn van de antenne, met een capaciteit aan de antennekant, danwel aan de ingangszijde van de tuner, dit afhankelijk van de impedantie aan het aansluitingspunt in de shack. Altijd is er de symmetrie-transformator aan de ingangszijde van de tuner en dus nooit aan de antennekant. Dit ontwerp geeft de beste resultaten voor symmetrische antennes.
 
Veel is er geëxperimenteerd met andere ontwerpen, maar steeds bleek weer dat het systeem met twee rolspoelen het best functioneert. Van menig experiment ziet u foto's op deze website. Ook het principe schema kunt u op de website bekijken.
 

About 1990 PA0LL started to experiment with symmetrical tuners. At first there was talk of making tuners for personal use, but soon there was a demand for the tuner from amateurs who had seen the design in photos or in published articles. Meanwhile, the tuners are to the full satisfaction of users all over the world.

The tuner consists of two coil coils in series with the feed line of the antenna, with a capacitance on the antenna side or on the input side of the tuner, depending on the impedance at the connection point in the shack. There is always the symmetry transformer on the input side of the tuner and never on the antenna side. This design gives the best results for symmetrical antennas.

Much has been experimented with other designs, but time and again it turned out that the system with two reels works best. You will see photos of many experiments on this website. You can also view the principle schedule on the website.

duitsevlagklein

Etwa im Jahre 1990, begann PA0LL mit symmetrischen Antennenankopplern (im weiteren Tuner genannt) zu experimentieren. Nachdem zunächst nur Tuner für den Eigengebrauch gefertigt wurden, erfolgte bald die Nachfrage für Tuner durch Funkamateure, die sie auf Fotos oder in veröffentlichten Artikeln gesehen hatten. Inzwischen sind die Tuner zur vollen Zufriedenheit der Nutzer auf der ganzen Welt verbreitet.
 
Der Tuner hat zwei Rollspulen in Parallelschaltung mit der Einspeisung der Antenne, mit Antenneseitig oder Eingangsseitig des Tuners einer Kapazität, abhängig von der Impedanz am Anschlusspunkt im Shack. Immer gibt es einen dymmetrier-Transformator an der Eingangsseite des Tuners und also niemals Antennenseitig. Dieses Design ermöglicht die besten Ergebnisse für symmetrische Antennen.
 
Wir haben mit vielen anderen Designs experimentiert, aber es hat sich gezeigt, dass das System mit den zwei Rollspulen am besten funktioniert. Viele dieser Versuche kann man in den Bildern dieser Website sehen. Das Prinzip der Tuner ist im Schaltplan der Website dargestellt.